Zweefalgen in de vijver herkennen

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en groen. Zweefalgen zijn eencellige algjes, die zich heel snel vermenigvuldigen bij de juiste groeicondities. Zweefalgen in de vijver vormen een vervelende vijverkwaal, die nooit vanzelf overgaat. Op deze pagina kijken we wat de oorzaken zijn van groei van zweefalgen en op welke wijze een groene troebele vijver weer helder gemaakt kan worden.

zweefalgen in de vijver
Deze vijver heeft last van zweefalgen. De vissen en planten zijn daardoor niet meer goed zichtbaar. Zweefalg in de vijver betekent dat de biologische kringloop niet goed functioneert. Met een juiste kan het probleem verholpen worden en kan de vijver weer helder gemaakt worden.

Oorzaken van zweefalgen

Zweefalgen zullen gaan groeien als het vijverwater meer voedingsstoffen bevat dan de zuurstofplanten kunnen opnemen. De voedingsstoffen die in de vijver achterblijven, leiden tot de groei van zweefalg. Zuurstofplanten en zweefalgen zijn in feite voedselconcurrenten.

Wanneer een vijver eenmaal is aangetast door zweefalg, helpt het niet om simpelweg extra zuurstofplanten in de vijver te zetten. Omdat de zweefalgen massaal aanwezig zijn in de vijver, verbruiken ze al het koolzuur in het vijverwater. Hierdoor zullen de zuurstofplanten die in de vijver staan afsterven, wat het algenprobleem alleen maar erger maakt. Om de zweefalgen uit de vijver te krijgen, moet deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Aanpak van zweefalgen in de vijver

Als eerste zal bekeken moeten worden, waardoor de zweefalgen konden gaan groeien. Meestal is de oorzaak een te lage waterhardheid van de vijver. Hierdoor loopt de groei van zuurstofplanten terug, waardoor de zweefalgen alle kans krijgen om te gaan groeien. Door invallende regen loopt de waterhardheid van elke vijver langzaam terug.

zuurstofplanten voorkomen zweefalgen
Een groene vijver helder maken: in een vijver waarin de zuurstofplanten goed groeien, heeft zweefalg geen kans. Het water in een dergelijke vijver zal dan ook kraakhelder blijven.  Bij de behandeling van zweefalgen is het uiteindelijke doel dan ook, te zorgen dat er voldoende groeiende zuurstofplanten in de vijver komen. Eerst zullen de aanwezige algen gedood moeten worden.

Een groene vijver helder maken

Een groene vijver helder maken verloopt volgens een vaste aanpak:

1. Doden van de aanwezige zweefalgen in de vijver 
Het doden van de zweefalgen in de vijver kan gebeuren met een zweefalgbestrijder en/of het plaatsen van een UVC-lamp bij de vijver.

2. Verhogen van de waterhardheid
De bedoeling is dat de groeicondities van de zuurstofplanten verbeteren. Dit wordt bereikt door de vijver te voorzien van extra voedingszouten (mineralen), waardoor de waterhardheid weer toeneemt.

3. Plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver
Zodra de vijver weer enigszins helder is na het doden van zweefalgen (zie stap 1) moeten er extra zuurstofplanten geplaatst worden in de vijver. De groeicondities voor deze nieuwe planten zijn nu beter doordat de waterhardheid verhoogd is (zie stap 2). Wanneer de nieuwe zuurstofplanten goed gaan groeien, zullen zij de vijver helder houden en keert de zweefalg niet terug.

De meeste zweefalgbestrijders beperken zich tot stap 1. Dit betekent, dat het resultaat dat ermee bereikt wordt hooguit tijdelijk is. De zweefalgen keren dus weer snel terug.

Met het product Zweefalg-in-één zet u de eerste twee stappen. Dit product bestaat uit een zweefalgbestrijder en een middel om de waterhardheid van de vijver te verbeteren. Wanneer gebruik van Zweefalg-in-één gevolgd wordt door het plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver, geeft dit de grootste kans op het succesvol bestrijden van de zweefalgen in de vijver.

Middel tegen groene vijver
Bestrijding van zweefalgen moet in de juiste volgorde gebeuren en altijd gevolgd worden door het plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver. Zweefalg-in-één doodt aanwezige zweefalgen en verbetert de waterkwaliteit (waterhardheid), waardoor de extra zuurstofplanten beter kunnen groeien in de vijver. Hierdoor kan de vijver langdurig helder blijven.

Zweefalg in één is in verschillende formaten verkrijgbaar in de webshop.

Zweefalgen voorkómen

Bestrijding van zweefalgen is een lastige klus. Het beste kunt u daarom proberen zweefalgen in de vijver te voorkómen. Wat hieraan bijdraagt is een goede waterhardheid van de vijver. Dit kunt u bereiken door de vijver jaarlijks te behandelen met Mineral Clay.