Functie vijverpomp

De belangrijkste taak van een vijverpomp is het zorgen voor watercirculatie in een vijver. Watercirculatie zorgt ervoor, dat de vijver beter kan ‘ademen’. Afvalstoffen van de vijver zoals methaan en ammoniak worden hierbij aan de atmosfeer afgegeven; zuurstof en koolzuur kunnen juist makkelijker worden opgenomen uit de lucht.
Daarnaast kan een vijverpomp een vijverfilter van water voorzien. Ook een waterval, fontein of beekloop worden met behulp van een pomp gevoed.

pomp in vijver voor watercirculatie
Een vijverpomp zorgt voor watercirculatie in de vijver. Door watercirculatie verloopt de gasuitwisseling tussen het vijverwater en de atmosfeer efficiënter. Een vijverpomp kan ook gebruikt worden voor de wateraanvoer in een (biologisch) filter of van een watervalletje bij de vijver.

Keuze van een vijverpomp

Vijverpompen bestaan in verschillende uitvoeringen. Hieronder staan de belangrijkste kenmerken:

Pompvermogen

Het pompvermogen geeft aan, hoeveel liter water de pomp per uur kan verpompen. Een pomp met de aanduiding 4.000 zal dus 4.000 liter water per uur verplaatsen. Deze aanduiding is echter de maximumcapaciteit, zonder dat rekening is gehouden met verlies van vermogen door vijverslangen en opvoerhoogte.

Vijverslang en opvoerhoogte

Wanneer water door een slang geperst wordt, levert dat weerstand op voor de pomp, die daardoor minder liter per uur zal kunnen pompen. Hetzelfde geldt voor de opvoerhoogte. Dit is de verticale afstand tussen de plaats van de pomp en het hoogste punt waar het water heen gepompt wordt. Hoe groter deze afstand is, des te minder water zal de pomp kunnen verplaatsen. In de praktijk kan het capaciteitsverlies al snel oplopen tot 25%.

Het vermogen van de pomp moet afgestemd worden op de vijverinhoud en de taken die de pomp krijgt, zoals het van water voorzien van een biologisch filter. Als gemiddelde kan aangehouden worden, dat het aangegeven pompvermogen tussen de 25% en 40% van de vijverinhoud moet zijn.

Voorbeeld pompkeuze

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor een vijver met een inhoud van 10.000 liter? De pomp moet een vermogen hebben tussen de 2.500 en 4.000 liter per uur. Als de pomp alleen maar dient voor watercirculatie kan volstaan worden met een model van 2.500 liter per uur. Wanneer ook een biologisch filter en/of een waterval van water moeten worden voorzien, is een model met een capaciteit van 4.000 liter per uur geschikter.

Vijverpomp
Energiezuinige vijverpomp. Deze pomp is geschikt voor natte opstelling. De pomp wordt dus in de vijver geplaatst.

Natte en droge opstelling van de vijverpomp

Vijverpompen kunnen in een natte of droge opstelling geplaatst worden. Vrijwel alle pompen zijn geschikt voor een natte opstelling; voor een droge opstelling moet er een speciale zuigaansluiting aanwezig zijn op de pomp.

Natte opstelling
Bij een natte opstelling staat de vijverpomp in de vijver. Met behulp van een persslang wordt het water naar bijvoorbeeld een biologisch filter of beekloop gevoerd.

Droge opstelling
Bij een droge opstelling staat de vijverpomp buiten de vijver. Met behulp van een zuigslang wordt het water uit de vijver gezogen. In de pomp wordt het water uit de zuigslang in een persslang gepompt, die bijvoorbeeld naar een UVC-filter of waterval kan lopen.

Voordeel van een natte opstelling is dat de pomp makkelijker uit het zicht gehouden kan worden. Een droge opstelling maakt de pomp beter bereikbaar voor onderhoud.

Plaats van de vijverpomp in de vijver

Een belangrijke taak van de pomp is het zorgen voor watercirculatie. Dit gaat het beste, als de afstand tussen de plaats van de pomp en het punt waar het water weer terugstroomt in de vijver zo groot mogelijk is. Hiermee wordt bereikt, dat al het water van de vijver circuleert en niet een klein deel.

Een pomp in een natte opstelling kan het beste op het diepste punt van de vijver geplaats worden. Hierdoor wordt ook de onderste waterlaag in beweging gebracht wordt. Om te voorkomen dat de pomp teveel bodemvuil opzuigt, kan deze op een kleine verhoging op de vijverbodem gezet worden (bijvoorbeeld op enkele trottoirtegels).

vijverpomp natte opstelling
Voorbeeld van een natte pompopstelling: de vijverpomp staat op de vijverbodem en pompt van daar uit het water naar (in dit geval) een biologisch filter. Bij elke pompopstelling is het belangrijk er voor te zorgen, dat de afstand tussen het zuigpunt en het uitstroompunt zo groot mogelijk is.

Onderhoud van de vijverpomp

Een goede vijverpomp heeft niet veel onderhoud nodig. Over het algemeen is het voldoende als de pomp één- of tweemaal per jaar schoongemaakt wordt.

Een vijverpomp kan tijdens het groeiseizoen (maart – oktober) het beste continu aanstaan. Dit geldt zeker, als de pomp een biologisch filter van water moet voorzien. Als de watertoevoer zou stoppen, sterven de bacteriën in het filter af.

In de winterperiode is het beter de vijverpomp niet te laten draaien. Tijdens de wintermaanden vormt zich onderin de vijver een waterlaag van vier graden Celsius. Deze relatief warme laag zorgt ervoor dat vissen en amfibieën veilig kunnen overwinteren. Wanneer de pomp zou blijven draaien in de winter, wordt deze waterlaag gemengd met kouder water, waardoor de vissen kunnen sterven.

Een goede werkwijze is om de pomp aan het einde van het vijverseizoen uit de vijver te halen. De pomp kan dan nagekeken en schoongemaakt worden en op een vorstvrije plek bewaard worden tijdens de winter. In het voorjaar kan de pomp weer teruggeplaatst worden in de vijver.