Het belangrijkste kenmerk van een natuurlijke vijver is de natuurlijke overgang van water naar land. Deze oeverzone wordt hierbij gevormd door een natuurlijke rand van moerasplanten. Hierdoor lijkt een natuurlijke vijver op een waterpartij zoals die in de vrije natuur voorkomt. Natuurlijke vijvers komen het beste tot hun recht als ze een bepaalde grootte hebben (minstens 10.000 liter en tien vierkante meter wateroppervlakte). Gevolg is, dat natuurlijke vijvers het beste in een grote tuin passen.

Ontwerpen van een natuurlijke vijver

Het ontwerpen van een natuurlijke vijver wijkt niet veel af van het maken van een algemeen vijverontwerp. Punt van aandacht is echter de oeverzone. Omdat deze gevormd wordt door moerasplanten, moet de vijver rondom een ondiep deel van tien tot twintig centimeter hebben. Hierop kunnen de moerasplanten geplaatst worden.

Natuurlijke vijver aanleggen
Bij een natuurlijke vijver wordt de overgang van water naar land vormgegeven door een zone met moerasplanten. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen het natte en droge deel van de tuin.

Vijver aanleggen met hybride vorm

Het onderscheid tussen formele en natuurlijke vijvers is niet absoluut. Er zijn hybride vormen denkbaar, waarbij de vijver aan één kant (bijvoorbeeld waar hij aan een terras grenst) een strakke rand heeft en aan de andere zijde een meer natuurlijke rand met moerasplanten heeft.