In veel vijvers komt wel eens draadalg voor. Draadalgen in de vijver zijn makkelijk te herkennen. Het is een draadvormige wier, die zich aan bijna alle oppervlakten kan hechten. Draadalgen groeien daarom vaak aan de vijverwand, aan stenen in de vijver en tussen de waterplanten. Dit laatste is meteen ook het meest kwalijk. Door hun eigen groei kunnen draadalgen de groei van zuurstofplanten in de vijver remmen. Wanneer dat gebeurt, kan de vijver daardoor makkelijk troebel worden. Het is daarom belangrijk beginnende draadalgen direct te bestrijden. Afgezien van het biologische aspect zijn draadalgen natuurlijk ook niet mooi om te zien.

draadalgen in de vijver
De draadalgen in deze vijver overwoekeren de zuurstofplanten (waterpest). Hierdoor raakt de biologische kringloop in de vijver verstoord. Om te voorkomen dat draadalgen in de vijver de overhand krijgen, kan beginnende draadalg het beste direct behandeld worden.

Oorzaken van draadalgen in de vijver

In een vijver die perfect functioneert zullen de zuurstofplanten alle voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen. In die situatie blijft er dus niets achter voor algengroei. Er zullen daarom ook geen draadalgen in zo’n vijver voorkomen. Het gebeurt in de praktijk echter vaak, dat het gehalte aan voedingsstoffen in het vijverwater varieert waardoor er toch algengroei ontstaat.

Een andere oorzaak van groei van draadalgen is een te klein aantal zuurstofplanten in de vijver. Deze planten zijn dan niet in staat alle voedingsstoffen uit het water op te nemen, waardoor algengroei zal optreden.

De meest voorkomende oorzaak van draadalgen is echter een te lage waterhardheid. Dit houdt in, dat er te weinig mineralen (voedingszouten) in het vijverwater zitten. Zuurstofplanten hebben hard water nodig voor hun groei. In zacht water zullen zij daarom minder goed of helemaal niet groeien. Draadalgen stellen veel lagere eisen aan het vijverwater en groeien ook in zacht water. Om deze reden zie je, dat in een vijver met een te lage waterhardheid de draadalgen het winnen van de zuurstofplanten. Bestrijding van de draadalgen moet daarom altijd samengaan met verhoging van de waterhardheid.

Bestrijden van draadalgen

Succesvol draadalgen bestrijden moet altijd langs meerdere kanten plaatsvinden. Het gebruiken van een bestrijdingsmiddel dat alleen de draadalgen doodt, is symptoombestrijding. De draadalgen zullen dan weer snel terugkeren in de vijver.

Goede draadalgbestrijding werkt langs drie kanten:

  1. doden van de draadalgen in de vijver;
  2. doden van de algsporen in de vijver;
  3. stimuleren van de groei van de zuurstofplanten in de vijver.

De meeste draadalgbestrijders beperken zich tot het doden van de draadalg. Dit geldt in elk geval voor alle poedervormige bestrijders, die doorgaans zeer snel uitgewerkt zijn en hooguit een matig resultaat geven. Succesvol draadalg bestrijden bestaat altijd uit het langs meerdere kanten tegengaan van de groei van draadalgen.

Een middel dat de draadalgen op deze drie manieren bestrijdt is Draadalg-in-één. Dit product bevat naast een algdoder ook een middel om de waterhardheid van de vijver te verhogen, waardoor de zuurstofplanten beter gaan groeien. Hiermee wordt de achterliggende oorzaak van het draadalgprobleem aangepakt.

draadalgen bestrijden draadalg-in-één
Met Draadalg-in-één bestrijdt u de draadalgen in de vijver op drie manieren. Dit product is gericht op een langdurig resultaat, niet op symptoombestrijding. (verkrijgbaar in webshop)

Draadalgen in voorjaar en najaar

Bij de bestrijding van draadalgen is het goed om te bedenken, dat draadalgen in het voorjaar bij een lagere watertemperatuur beginnen te groeien dan de zuurstofplanten. In het najaar groeien de draadalgen juist langer door. Dit is de reden, dat veel vijvers juist in het vroege voorjaar met een draadalgenplaag kampen. Door de vijver zowel in het voorjaar als in het najaar een preventieve behandeling te geven met Draadalg-in-één kan dit probleem makkelijk voorkomen worden.