Bacteriën: onmisbare bewoners van de vijver

Voor helder water zijn bacteriën in de vijver onmisbaar. Hoewel ze met het blote oog niet zichtbaar zijn, hebben bacteriën een zeer belangrijke taak bij het helder houden van het vijverwater. Bacteriën produceren namelijk koolzuur (CO2). Dit is een belangrijke voedingsbron voor de zuurstofplanten. Deze zuurstofplanten houden met hun groei het vijverwater helder.

bacteriën in de vijver zorgen voor helder water
In een heldere vijver werken de zuurstofplanten en de bacteriën samen. Wanneer deze biologische kringloop goed werkt, blijft het vijverwater helder en groeien de zuurstofplanten in de vijver als kool. 

Bacteriën in de vijver laten groeien

Hoewel bacteriën in de vijver op den duur vanzelf gaan groeien, kan hun aantal en groei snel verhoogd worden met enkele hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen wordt sneller een volwaardige bacterie-kolonie verkregen. Dit geldt zeker voor relatief jonge vijvers (jonger dan twee jaar).

Begin groeiseizoen: weinig bacteriën in de vijver

Een bacteriekolonie is niet het hele jaar even groot. Aan het einde van de winter, dus het begin van het groeiseizoen, is de kolonie op zijn kleinst. Het vijverwater is dan immers nog vrij koud. Omdat juist op dit moment de zuurstofplanten gaan uitlopen, is het van belang aan het begin van het groeiseizoen te zorgen voor extra bacteriegroei in de vijver. Dit kan gedaan worden door de vijver te enten met een bacteriestarter. Hiermee wordt bereikt, dat er voldoende koolzuur in het water komt voor de groei van de zuurstofplanten.

Biologisch filter

Bacteriën zweven niet los in het vijverwater. Ze hebben een oppervlakte nodig om zich aan te hechten. Dit kan de vijverbodem zijn of de grond waarin waterplanten staan. Het aantal bacteriën kan drastisch vergroot worden door een biologisch filter bij de vijver te plaatsen. In zo’n filter zit namelijk poreus materiaal, wat voor de bacteriën een uitstekende oppervlakte vormt om zich aan te hechten. Op die manier kan er in een biologisch vijverfilter snel een bacterie-kolonie groeien, zeker als het filter ook nog behandeld wordt met een bacteriestarter.

biologisch filter met filtermateriaal
In een biologisch filter groeien bacteriën in het filtermateriaal (bij het filter op de foto schuimrubber matten). Een biologisch filter kan hierdoor een bacteriekolonie huisvesten, die de vijver van voldoende koolzuur (CO2) voorziet. Een vijverfilter moet bij de eerste ingebruikname en steeds bij het begin van het groeiseizoen geënt worden met een bacteriestarter.

Bodemsubstraat

Ook bodemsubstraat werkt door middel van oppervlakte-vergroting. Op de vijverbodem wordt substraat, een poreus materiaal, aangebracht. Dit is voor de bacteriën een goede plek om zich aan vast te hechten. Substraat wordt meestal gemaakt van lavagesteente.

Enten van de vijver

Met enten wordt bedoeld, dat er in de vijver geschikte bacteriën worden uitgezet. Dit kan gebeuren door wat bodemslib en enkele tientallen liters water van een andere vijver toe te voegen. Ook kan hiervoor  een bacteriestarter gebruikt worden.

Hoewel bacteriën niet zichtbaar zijn, zijn ze wel van groot belang voor een heldere en gezonde vijver. Slechte plantengroei in een vijver kan het gevolg zijn van een te kleine bacterie-kolonie. Bezuinig daarom nooit op de aanschaf van een bacteriestarter, bodemsubstraat of een biologisch filter.

Pond Biotics bacteriën voor vijverfilter
Pond Biotics bacteriestarter is een middel voor het opstarten van een biologisch vijverfilter. Dit product bevat nitrificerende bacteriën, die in het vijverfilter uitgroeien tot een volledige bacterie-kolonie. Door een vijverfilter of vijver op deze manier te enten, ontstaat veel sneller een bacterie-kolonie.