Topvijver: alles voor en over de vijver   vijver ontwerpen en aanleggen       Contact  
Aanleg en ontwerp Vijverinrichting vijvermaterieel vijverproblemen vijverproducten
           

Zuurstofplanten en andere waterplanten

Functie waterplanten / zuurstofplanten

Waterplanten hebben een belangrijke rol in de vijver. Dit geldt vooral voor de zuurstofplanten, die voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen en daarmee de vijver helder houden. Een vijver zonder zuurstofplanten kan dan ook nooit glashelder gekregen worden.
Behalve hun belangrijke rol in het helder houden van het vijverwater zijn waterplanten ook erg mooi en geven ze de vijver een hogere sierwaarde.

Soorten waterplanten

Er bestaan zeer veel planten die in of rondom het water groeien. Deze grote hoeveelheid waterplanten kan in vier groepen verdeeld worden:

Zuurstofplanten
Zuurstofplanten zijn waterplanten die geheel onder water groeien. Ze halen hun voedingsstoffen met behulp van hun bladeren rechtstreeks uit het vijverwater. De wortels van deze zuurstofplanten dienen vooral voor verankering van de plant; er worden geen voedingsstoffen mee opgenomen. Voor het helder houden van de vijver zijn deze planten onmisbaar. Als voedingsstof hebben zuurstofplanten mineralen (voedingszouten) en koolzuur (CO2) nodig. Voor een goede groei is het daarom belangrijk voldoende voedingszouten aan het vijverwater toe te voegen.

Zuurstofplant Glanzend Fonteinkruid

Glanzend fonteinkruid (Potamogeton lucens) is een veel toegepaste zuurstofplant in de vijver, die de naam heeft de 'allerbeste zuurstofplant' te zijn. In de praktijk werkt het het beste om verschillende soorten zuurstofplanten in de vijver te zetten en te kijken welke het beste en snelste groeit. Die zuurstofplant is dan voor die vijver de beste soort.

Geschikte soorten zuurstofplanten voor de vijver zijn:

- Glanzend Fonteinkruid (Potamogemon Lucens)
- Waterpest (Elodea)
- Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum)
- Gedoornd Hoornblad (Ceratophyllum demersum)

Drijfplanten
Drijfplanten zijn waterplanten die op het wateroppervlak drijven en hun voedingsstoffen rechtstreeks uit het vijverwater halen met behulp van in het water zwevende worteltjes. Drijfplanten zijn vooral interessant wanneer het met alleen zuurstofplanten niet lukt de vijver helder te krijgen. De drijfplanten kunnen de zuurstofplanten ondersteunen in het zuiveren van het vijverwater.

Geschikte soorten drijfplanten voor de vijver zijn:

- Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae)
- Kroosvarentje (Azolla cristata)
- Waterhyacinth (Eichhornia crassipes)
- Waternoot (Trapa natans)

Drijfplant vijver: Kikkerbeet

Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) is een winterharde drijfplant. Drijfplanten kunnen de zuurstofplanten ondersteunen bij het helder houden van de vijver. Met hun worteltjes, die los in het water hangen, nemen ze voedingsstoffen op uit het vijverwater. In tegenstelling tot zuurstofplanten vindt bij drijfplanten de gasuitwisseling (zuurstof en koolzuur) rechtstreeks met de atmosfeer plaats.

Lelie-achtige planten
Tot de groep lelie-achtige planten horen de waterplanten die wortels in de bodem vormen en drijfbladeren en bloemen op het wateroppervlak. De belangrijkste soorten zijn de waterlelie (en alle cultivars), de Kaapse lelie (Aponogeton distachyos) en de Gele plomp (Nuphar lutea). Lelie-achtigen halen hun voedingsstoffen met hun wortels deels uit de vijverbodem. De gasuitwisseling (koolzuur en zuurstof) vindt via de drijfbladeren rechtstreeks met de atmosfeer plaats.

Waterlelies zijn in zeer veel soorten (cultivars) verkrijgbaar. De oervorm van al deze variëteiten is de Witte waterlelie (Nymphaea alba).

Witte waterlelie voor de vijver

De Witte waterlelie (Nymphaea alba) is de wilde vorm van de waterlelie. Alle lelie-cultivars zijn hieruit gekweekt. Er zijn talloze soorten verkrijgbaar die zich vooral onderscheiden in kleur van de bloem en bladgrootte.

Moerasplanten
Moerasplanten vormen de grootste groep waterplanten. In deze groep vallen alle planten die van een vochtige omgeving houden. Dit varieert van planten met behoefte aan vochtige grond tot aan planten die twintig centimeter water boven hun wortels verdragen. Moerasplanten nemen hun voedingsstoffen grotendeels op uit de grond waar ze in staan.

Plantwijze waterplanten

Waterplanten kunnen het best in plantmanden in de vijver gezet worden. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

- elke waterplant krijgt de grondsoort die de beste groei geeft
- teveel woekeren van de planten wordt voorkomen
- de noodzaak om op de gehele vijverbodem een laag vijveraarde aan te brengen vervalt

Zuurstofplanten kunnen het beste gepoot worden in speciaal zuurstofplantensubstraat of in een mengsel van drie delen scherp zand met één deel vijveraarde. Bijna alle zuurstofplanten geven de voorkeur aan een plantdiepte van vijftig – zestig centimeter.

Lelie-achtigen groeien het beste in een grote, platte mand met daarin speciale lelie-aarde. Dit is vijvergrond waar blauwe klei doorheen gemengd is. De plantdiepte voor lelie-achtigen is tachtig centimeter tot één meter, doorgaans het diepste deel van de vijver.

Moerasplanten groeien over het algemeen het beste in een mengsel van drie delen vijveraarde en één deel scherp zand. De plantdiepte hangt van de plant af, maar zit meestal tussen de nul en twintig centimeter.

Snoekkruid: moerasplant voor de vijver

Snoekkruid (Pontederia cordata) is een forse moerasplant die zowel met witte als blauwpaarse bloemen verkrijgbaar is. Om woekeren van de waterplanten te voorkomen kunnen ze het beste in plantmanden in de vijver gezet worden. Moerasplanten zoals het Snoekkruid groeien goed in een mengsel van drie delen vijveraarde en één deel scherp zand.

Onderhoud van waterplanten

Het onderhoud van waterplanten brengt de volgende werkzaamheden met zich mee:

Vroeg voorjaar
- terugsnoeien van oude scheuten zuurstofplanten
- verwijderen oud blad waterlelies
- verwijderen afgestorven plantdelen moerasplanten
- op peil brengen waterhardheid

Voorjaar, zomer en vroeg najaar
- periodiek terugsnoeien zuurstofplanten tot tien centimeter onder de wateroppervlakte
- verwijderen lelijke bladeren en uitgebloeide bloemen waterlelies
- naar wens snoeien van de moerasplanten
- waterhardheid periodiek controleren en op peil brengen

Najaar
- zuurstofplanten voor circa driekwart deel terugsnoeien
- afgestorven blad en bloemen waterlelie verwijderen
- naar wens terugsnoeien van moerasplanten
- waterhardheid vóór winterperiode op peil brengen

Waterplanten en zuurstofplanten: plantzones vijver

Op deze afbeelding worden de verschillende plantzones in de vijver zichtbaar gemaakt. Alle waterplanten worden in plantmanden op de voor hen meest geschikte diepte gezet. Voor zuurstofplanten ligt deze diepte rond de 50 centimeter, voor waterlelies op 80 centimeter tot een meter. Moerasplanten staan alleen met hun wortels in het water.

 

 

Vijver inrichten: alle pagina's in dit hoofdstuk

 
Hoofdstuk: vijverinrichting

 

Bekijk ook de andere pagina's in dit hoofdstuk:

 

 

Waterplanten

Waterplanten hebben een belangrijke rol in de vijver. Dit geldt vooral......

waterplanten en zuurstofplanten

 

 

Vijvervissen

In de meeste vijvers worden vissen gehouden. Vanuit biologisch oogpunt.....

vissen vijver

 

 

Vijverwater

Water is de belangrijkste component in een vijver. Toch wordt hieraan lang niet altijd de aandacht ........

helder vijverwater

 

 

Bacteriën

Voor een heldere vijver zijn bacteriën onmisbaar. Hoewel ze met het blote oog..........

bacteriën voor vijver

 Hoofdstuk: vijverinrichting

 

Bekijk ook de andere pagina's in dit hoofdstuk:

 

 

Waterplanten

Waterplanten hebben een belangrijke rol in de vijver. Dit geldt vooral......

waterplanten en zuurstofplanten

 

 

Vijvervissen

In de meeste vijvers worden vissen gehouden. Vanuit biologisch oogpunt.....

vissen vijver

 

 

Vijverwater

Water is de belangrijkste component in een vijver. Toch wordt hieraan lang niet altijd de aandacht ........

helder vijverwater

 

 

Bacteriën

Voor een heldere vijver zijn bacteriën onmisbaar. Hoewel ze met het blote oog..........

bacteriën voor vijver

 


Hoofdstuk: vijverinrichting

 

Bekijk ook de andere pagina's in dit hoofdstuk:

 

 

Waterplanten

Waterplanten hebben een belangrijke rol in de vijver. Dit geldt vooral......

waterplanten en zuurstofplanten

 

 

Vijvervissen

In de meeste vijvers worden vissen gehouden. Vanuit biologisch oogpunt.....

vissen vijver

 

 

Vijverwater

Water is de belangrijkste component in een vijver. Toch wordt hieraan lang niet altijd de aandacht ........

helder vijverwater

 

 

Bacteriën

Voor een heldere vijver zijn bacteriën onmisbaar. Hoewel ze met het blote oog..........

bacteriën voor vijver

 

 

 
Producten:

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

verhoogt de hardheid van het vijverwater en stimuleert de groei van zuurstofplanten.

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

verhoogt de GH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver

verhoogt de KH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

Testset GH-KH-PH

Testset GH-KH-PH voor de vijver

bepaalt nauwkeurig de GH-, KH, en PH-waarde van het vijverwater.

 
Producten:

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

verhoogt de hardheid van het vijverwater en stimuleert de groei van zuurstofplanten.

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

verhoogt de GH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver

verhoogt de KH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

Testset GH-KH-PH

Testset GH-KH-PH voor de vijver

bepaalt nauwkeurig de GH-, KH, en PH-waarde van het vijverwater.


Producten:

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

verhoogt de hardheid van het vijverwater en stimuleert de groei van zuurstofplanten.

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

verhoogt de GH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver

verhoogt de KH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

Testset GH-KH-PH

Testset GH-KH-PH voor de vijver

bepaalt nauwkeurig de GH-, KH, en PH-waarde van het vijverwater.


Producten:

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

verhoogt de hardheid van het vijverwater en stimuleert de groei van zuurstofplanten.

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

verhoogt de GH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver

verhoogt de KH-waarde van de vijver, verbetert de plantengroei.

 

Testset GH-KH-PH

Testset GH-KH-PH voor de vijver

bepaalt nauwkeurig de GH-, KH, en PH-waarde van het vijverwater.