Topvijver: alles voor en over de vijver   vijver ontwerpen en aanleggen       Contact  
Aanleg en ontwerp Vijverinrichting vijvermaterieel vijverproblemen vijverproducten
           

DRAADALGEN IN DE VIJVER BESTRIJDEN

In veel vijvers komt wel eens draadalg voor. Draadalg is makkelijk te herkennen: het is een draadvormige wier, die zich aan bijna alle oppervlakten kan hechten. Draadalgen groeien vaak aan de vijverwand, aan stenen in de vijver en tussen de waterplanten. Dit laatste is meteen ook het meest kwalijk. Door hun eigen groei kunnen draadalgen de groei van zuurstofplanten in de vijver remmen. Wanneer dat gebeurt, kan de vijver makkelijk troebel worden. Het is daarom belangrijk beginnende draadalgen direct te bestrijden. Afgezien van het biologische aspect zijn draadalgen natuurlijk ook niet mooi om te zien.

Draadalgen vijver bestrijden

De draadalgen in deze vijver overwoekeren de zuurstofplanten (waterpest). Hierdoor raakt de biologische kringloop in de vijver verstoord.

Om te voorkomen dat draadalgen in de vijver de overhand krijgen, kan beginnende draadalg het beste direct behandeld worden.

 

Oorzaken van draadalg in de vijver

In een vijver die perfect functioneert zullen de zuurstofplanten alle voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen. In die situatie blijft er niets achter voor algengroei, en zullen er dus ook geen draadalgen in de vijver voorkomen. In de praktijk blijkt echter vaak, dat het gehalte aan voedingsstoffen in het vijverwater varieert waardoor er toch algengroei ontstaat.

Een andere oorzaak van groei van draadalgen is een te klein aantal zuurstofplanten in de vijver. Deze planten zijn dan niet in staat alle voedingsstoffen uit het water op te nemen, waardoor algengroei zal optreden.

De meest voorkomende oorzaak van draadalgen is echter een te lage waterhardheid. Dit houdt in, dat er te weinig mineralen (voedingszouten) in het vijverwater zitten. Zuurstofplanten hebben hard water nodig voor hun groei. In zacht water zullen zij minder goed of helemaal niet groeien. Draadalgen stellen veel lagere eisen aan het vijverwater en zullen ook groeien in zacht water. Om deze reden zie je dat in een vijver met een te lage waterhardheid de draadalgen het winnen van de zuurstofplanten. Bestrijding van de draadalgen moet in deze situatie altijd samengaan met verhoging van de waterhardheid.

Bestrijden van draadalgen

Succesvol draadalgen bestrijden moet altijd langs meerdere kanten plaatsvinden. Het gebruiken van een bestrijdingsmiddel dat alleen de draadalgen doodt, is symptoombestrijding. De draadalgen zullen dan weer snel terugkeren in de vijver.

Goede draadalgbestrijding werkt langs drie kanten:

- doden van de draadalgen in de vijver
- doden van de algsporen in de vijver
- stimuleren van de groei van de zuurstofplanten in de vijver

De meeste draadalgbestrijders beperken zich tot het doden van de draadalg. Dit geldt in elk geval voor alle poedervormige bestrijders, die doorgaans zeer snel uitgewerkt zijn en hooguit een matig resultaat geven. Succesvol draadalg bestrijden bestaat altijd uit het langs meerdere kanten tegengaan van de groei van draadalgen.

Een middel dat de draadalgen op drie manieren bestrijdt is Draadalg-in-Eén. Dit product bevat naast een algdoder ook een middel om de waterhardheid van de vijver te verhogen, waardoor de zuurstofplanten beter gaan groeien. Hiermee wordt de achterliggende oorzaak van het draadalgprobleem aangepakt.

Middel tegen draadalgen

Goede draadalgbestrijding vindt plaats op drie manieren:

-doden van de aanwezige draadalgen
-doden van de aanwezige algsporen
-verbeteren van de waterkwaliteit (waterhardheid)

Met Draadalg-in-Eén bestrijdt u de draadalgen in de vijver langs deze drie kanten. Dit product is gericht op een langdurig resultaat, niet op symptoombestrijding.

(verkrijgbaar in webshop)

 

Draadalgen in voorjaar en najaar

Bij de bestrijding van draadalgen is het goed om te bedenken, dat draadalgen in het voorjaar bij een lagere watertemperatuur beginnen te groeien dan de zuurstofplanten. In het najaar groeien de draadalgen juist langer door. Dit is de reden, dat veel vijvers juist in het vroege voorjaar met een draadalgenplaag kampen. Door de vijver zowel in het voorjaar als in het najaar een precentieve behandeling te geven met Draadalg-in-Eén kan dit probleem makkelijk voorkomen worden.

 

Vijverproblemen oplossen: alle pagina's in dit hoofdstuk

 

 
Hoofdstuk: vijverproblemen

 

Bekijk ook de andere pagina's in dit hoofdstuk:

 

 

Draadalgen bestrijden

In veel vijvers komt wel eens draadalg....

Draadalgen vijver

 

 

Zweefalgen bestrijden

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en.......

Zweefalgen

 

 

Slechte plantengroei

Voor een heldere vijver is het noodzakelijk dat de zuurstofplanten goed groeien. Deze planten....

Slechte groei zuurstofplanten

 

 

Groen vijverwater helder maken

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en.......

Zweefalgen

 


Hoofdstuk: vijverproblemen

 

Bekijk ook de andere pagina's in dit hoofdstuk:

 

Draadalgen bestrijden

In veel vijvers komt wel eens draadalg....

Draadalgen vijver

 

 

Zweefalgen bestrijden

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en.......

Zweefalgen

 

 

Slechte plantengroei

Voor een heldere vijver is het noodzakelijk dat de zuurstofplanten goed groeien. Deze planten....

Slechte groei zuurstofplanten

 

 

Groen vijverwater helder maken

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en.......

Zweefalgen

 

 
Producten

Draadalg-in-één

Middel tegen draadalg in vijver

Bestrijd draadalg snel en langdurig

 

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

 

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

 

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver

 


Producten die bij deze pagina horen:

Draadalg-in-één

Middel tegen draadalg in vijver

Bestrijd draadalg snel en langdurig

 

Mineral Clay

Mineral Clay: verbter hardheidheid vijver

 

 

GH-Extra

GH-Extra verbetert de GH-waarde van de vijver

 

 

KH-Extra

KH-Extra verbetert de KH-waarde van de vijver